Det vanskeligste

Ordet selvmedfølelse er oversatt fra engelske self-compassion, og er per i dag ikke inkludert i norske ordbøker. Men selv om ordet i seg selv er nytt er hva det innebærer like gammelt som mennesket selv. Tømmerhuggeren og dikteren Hans Børli beskriver det klokt og varmt i diktet “Det vanskeligste”:

 

Det vanskeligste er
å holde ut med seg selv.
Holde ut med seg selv
og bære over når
det lukter sure strømper
av di sjel.

Men prøv med det gode! Husk
du skal bo i hus med deg selv
så lenge lyset brenner
i øynene dine. Hver morgen
skal speilet hviske til deg der du står
innsydd i ditt eget skrukne skinn
og med såpe rundt øreknutene.
– Dette er Du, Du, Du.. Men prøv
med litt vennlighet, et strøk
over det glisne håret kanskje:
– Det går nok bra, kamerat.
Det går nok bra …

For mye av hatet og kulden i verden
kommer av menneskets
tærende selvhat.

Hans Børli,

“Samlede dikt”, 1995 (først trykt i Glåmdalen 27.1.1973)