Øvelse 1

Øvelse 1: LANO

Akronymet LANO kan være en god huskeregel for hvordan vi kan øve opp selvmedfølelse. Å følge stegene Legge merke til, Akseptere, Nysgjerrig utforskning, og Omsorg vil med øvelse gi bedre kontakt med både følelser og kroppen og øve opp en vennligere holdning til deg selv.

Bruk gjerne verktøyet under som hjelpemiddel, enten ved å skrive ned det du erfarer i de forskjellige stegene eller som et visuelt hjelpemiddel.

LANO – Et verktøy for selvmedfølelse