Øvelse 3

Øvelse 3: Utforsk selvmedfølelse gjennom skriving

Del en: Hvilke sider av deg er det som får deg til å føle deg utilstrekkelig eller ikke bra nok?

Alle har noe ved seg selv som de ikke liker, som får dem til å føle skam, usikkerhet, eller å ikke være “god nok”. Ufullkommenhet og følelser av utilstrekkelighet er en del av det å være menneske. Forsøk å skrive om et aspekt ved deg som har en tendens til å gi deg følelser av å være utilstrekkelig eller at du tenker negativt om deg selv (f.eks aspekter ved skole, jobb, utseende eller sosialt som du anser som problematisk). Hvilke følelser blir aktivert når du tenker på disse sidene ved deg selv? Prøv bare å kjenne på følelsen akkurat som den er – verken mer eller mindre – og forsøk deretter å skrive om den.

Del to: Skriv et brev til deg selv fra perspektivet til en forestilt venn med ubetinget kjærlighet for deg.

Forestill deg en venn som er aksepterende, snill og medfølende med ubetinget kjærlighet for deg. Forestill deg at denne vennen kan se alle dine styrker og svakheter, inkludert de aspektene av deg selv som du nettopp har skrevet om. Reflekter rundt hva denne vennen føler for deg, og hvordan du er elsket og akseptert akkurat som du er, med alle menneskelige ufullkommenheter. Denne vennen kjenner begrensningene i den menneskelige natur, at det er umulig å være perfekt, og er snill og tilgivende mot deg. Gjennom visdommen sin kan denne vennen forstå livshistorien din og alle de millioner av ting som har skjedd i livet ditt som har ført til at du er den du er her og nå. Din følelse av ikke å strekke til er knyttet til så mange ting som du gjerne ikke har valgt: genene dine, familiehistorien din, hendelser i livet – ting som har vært utenfor din kontroll.

Skriv et brev til deg selv fra perspektivet til denne forestilte vennen – med fokus på den opplevde utilstrekkeligheten som du kan ha en tendens til å dømme deg selv for. Hva ville denne vennen sagt til deg om dine “feil” fra perspektivet med ubegrenset medfølelse? Hvordan ville denne vennen formidle den dype medfølelsen som han/hun føler for deg, spesielt for smerten du kjenner når du er streng med deg selv og dømmer deg selv så hardt? Hva ville denne vennen skrive for å minne deg på at du kun er menneskelig og at alle mennesker både har styrker og svakheter? Og hvis du tenker at denne vennen ville foreslått mulige endringer du kunne gjort, hvordan ville disse forslagene romme følelser av ubetinget forståelse og medfølelse? Mens du skriver fra perspektivet til denne forestilte vennen, forsøk å la brevet inneholde et sterkt preg av hans/hennes aksept, godhet, omsorg og ønske om at du skal ha det godt.

Del tre: Forsøk å kjenne medfølelsen og hvordan den lindrer og trøster deg.

Etter du har skrevet brevet, legg det ned en liten stund. Kom deretter tilbake til det, les det igjen og la ordene synke inn. Kjenn medfølelsen som strømmer inn i deg, lindrende og trøstende, som en kald bris på en varm dag. Kjærlighet, tilhørighet og aksept er din fødselsrett. For å kreve dem trenger du bare å se innover i deg selv.

Øvelsen er hentet fra self-compassion.org og oversatt til norsk og publisert med tillatelse fra Kristin Neff.