Øvelse 2

Øvelse 2: Hvordan ville du behandlet en venn?

Bruk gjerne et ark og skriv ned svarene dine på følgende spørsmål:

1) Forsøk å tenke på en gang hvor en nær venn av deg hadde det vondt eller gikk gjennom en vanskelig periode. Hvordan ville du behandlet vennen din i en slik situasjon? Skriv gjerne ned hva du typisk ville gjort, hva du ville sagt og legg merke til måten du vanligvis snakker med gode venner på.

2) Prøv nå å tenke på perioder hvor du selv har hatt det vondt og slitt med noe vanskelig. Hvordan behandler du deg selv i slike situasjoner? Skriv gjerne ned hva du typisk gjør, hva du sier til deg selv og legg merke til måten du snakker til deg selv på.

3) La du merke til en forskjell? Hvis ja, spør deg selv hvorfor det er slik. Hvilke faktorer spiller inn og er med på å føre til at du behandler deg selv annerledes fra andre?

4) Skriv gjerne ned hvordan du tror ting kan forandre seg hvis du behandlet deg selv på samme måte som du ville behandlet en god venn som har det vondt.

Forsøk gjerne å minne deg selv på dette i hverdagen hvis du blir oppmerksom på selvkritikk, og se om du etter hvert kan forsøke å erstatte dette med medfølelse for deg selv.

Hva med å prøve å behandle deg selv som du ville behandlet en god venn og se hva som skjer?

Øvelsen er hentet fra self-compassion.org  og oversatt til norsk og publisert med tillatelse fra Kristin Neff.